string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/4/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.Na podstawie art. 14 i art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr II/4/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 14 i art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )


stwierdza  się , co następuje :

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani  radni :
1) Emila Kopycińska
2) Stanisława Drozdowska
3) Kazimierz Gutkowski
4) Anna Jancewicz

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 09:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831