string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/3/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady.Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr II/3/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady.

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )


uchwala się , co następuje :

§ 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
               ustawowego składy rady powołuje się stałe komisje Rady w następującej liczbie :
1) Komisja Rewizyjna 4 osoby
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 osoby
3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  4 osoby
4) Komisja Rozwoju Gospodarczego 4 osoby
5) Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego 3 osoby

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 09:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798