string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/22/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 grudnia 2002w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekt jednolity Dz.U.z 2002r Nr 147, poz 1231 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z2001r. Nr 142, poz 1591)

Uchwała nr III/22/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 grudnia 2002


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekt jednolity Dz.U.z 2002r Nr 147, poz 1231 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z2001r. Nr 142, poz 1591)


Rada Gminy
uchwala , co następuje :

§1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uchwała nr III/22/2002 (23kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 lutego 2005, 10:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3399