Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy Rogowo  >  2018

Uchwała nr XXXII/23/18
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/2/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/7/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 7/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 11/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXX/17/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 21/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
        Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 20 319 434,46 zł zwiększa się do kwoty
        20 504 679,46 zł, z tego:
         1) dochody bieżące z kwoty 20 131 611,46 zł zwiększa się do kwoty 20 284 536,46 zł
         2) dochody majątkowe z kwoty 187 823,00 zł zwiększa się do kwoty 220 143,00 zł
             zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)  W § 2 ust. 1
        Wydatki budżetu gminy na 2018 rok stanowią kwotę 29 212 534,46 zł zgodnie                            z 
        załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3)W § 2 ust. 4
        Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4)W § 3 ust. 1
        Deficyt budżetu w kwocie 8 707 855  zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
          1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
              w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie
              1 000 411,80 zł,
          2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 758 445 zł,
          3. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 948 998,20 zł.
5) W § 3 ust. 2
        Określa się  łączną  kwotę  planowanych  przychodów  9 008 090,26 zł  i  łączną  kwotę 
        planowanych rozchodów 300 235,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6)W § 6 
        Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
        wartościowych na :
          1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 
             1 500 000 zł, 
          2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 948 998,20 zł.
7) W § 7
         Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
          1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
              określone w załączniku Nr 3.
8) W § 8 
         Upoważnia się Wójta Gminy do:
          1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
            a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie  1 500 000 zł,
            b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie  6 948 998,20 zł.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 
      2, 4, 7 do Uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
      budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   

  Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (657kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (452kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1192kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik 4 (522kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (317kB) pdf


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lipca 2018, 13:51:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (9 lipca 2018, 14:38:45)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij