string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXVII/50/17Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r, poz.1875, poz. 2232 )

Uchwała nr XXVII/50/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r, poz.1875, poz. 2232 )


Rada uchwala co następuje:

§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr XXVI/45/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017r w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy „Sitnica”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 lutego 2018, 12:43:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674