string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/25/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie : przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Uchwała nr XVII/25/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie : przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)


R a d a  G m i n

uchwala, co następuje :
 


§ 1

Przyjmuje się Statut Związku Gmin Północnego Mazowsza w brzmieniu stanowiącym 
       załącznik do uchwały.

§ 2. 

Traci moc dotychczasowy Statut Związku Gmin Północnego Mazowsza.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/25/2004 (23kB) pdf
          
                                                                 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2004, 14:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3368