Uchwała nr XXV/32/17Rady Gminy Rogowoz dnia 19 października 2017w sprawie powołania doraźnej Komisji StatutowejNa podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2017, poz.1875 ) oraz § 16 ust.2 Statutu Gminy Rogowo przyjętego uchwałą Nr VI/12/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogowo /Dz. Urz. Woj. .Kuj-Pom .Nr 95,poz 1411 z 16.09.2003 r. /.

Uchwała nr XXV/32/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 19 października 2017


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2017, poz.1875 ) oraz § 16 ust.2 Statutu Gminy Rogowo przyjętego uchwałą Nr VI/12/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogowo /Dz. Urz. Woj. .Kuj-Pom .Nr 95,poz 1411 z 16.09.2003 r. /.


Rada Gminy Rogowo
uchwala co następuje:


§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową  w składzie:

1. Urszula Czerska
2. Emila Kopycińska
3. Józef Trymers


§ 2. Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej będzie :

  1/ analiza obowiązującego Statutu Gminy Rogowo 
  2/ zebranie wniosków  i uwag do statutu zgłoszonych przez radnych Rady Gminy  Rogowo     
      oraz przekazanie ich Wójtowi Gminy Rogowo,
  3/ zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia nowego  Statutu Gminy Rogowo. 

§ 3. Komisja ulegnie rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia nowego Statutu Gminy Rogowo w 
        Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uzasadnienie (157kB) pdfPrzewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 listopada 2017, 08:12:45)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 listopada 2017, 08:23:14)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 543