string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XV/48/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 7 listopada 2016w sprawie likwidacji Związku Gmin Północnego MazowszaNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 67 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.446 i poz. 1579) oraz § 17 ust. 1 Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza ( Dz. Urz. Woj. Płockiego z dnia 22 lipca 1992r., poz.125)

Uchwała nr XV/48/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 listopada 2016


w sprawie likwidacji Związku Gmin Północnego Mazowsza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 67 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.446 i poz. 1579) oraz § 17 ust. 1 Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza ( Dz. Urz. Woj. Płockiego z dnia 22 lipca 1992r., poz.125)


Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na likwidację Związku Gmin Północnego Mazowsza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 12:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661