string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/20/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 17 września 2004w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy.Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ oraz art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543/

Uchwała nr XVI/20/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 17 września 2004


w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ oraz art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543/


                                    R a d a    G m i n y      p o s t a n a w i a :
 
                                                               §  1
 
1.  Z  e  z  w  o  l  i  ć      na nabycie na rzecz gminy niezabudowanej nieruchomości
     gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pręczki, stanowiącej własność 
     Sławomira Czajkowskiego zam. Pręczki, zapisanej w KW 2657, oznaczonej
     działką Nr  59/1 o powierzchni 0,0316 ha.
 
2. Z  e  z  w  o  l  i  ć      na nabycie na rzecz gminy niezabudowanej nieruchomości
     gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kosiory, stanowiącej własność 
     Mieczysława i Elżbiety Motylewskich zam. Zamość, zapisanej w KW 17298 
     oznaczonej działką Nr  30/4 o powierzchni 0,0272 ha.
 
3. Z  e  z  w  o  l  i  ć      na nabycie na rzecz gminy niezabudowanej nieruchomości
     gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Rogowo, stanowiącej własność 
     Wacława Jackowskiego zam. Rogowo, zapisanej w KW 8916, oznaczonej
     działką Nr  254/1 o powierzchni 1,2423 ha i działką Nr  269 o powierzchni 0,3500 ha.
 
4.  Z e z w o l i ć    na poniesienie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
                                                                  
                                                              §  2
 
Wykonanie uchwały powierzyć  Wójtowi Gminy Rogowo.
 
                                                              §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący
                                                                              Rady Gminy w Rogowie
                                                                                  Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XVI/20/2004 (38kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 września 2004, 10:22:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4082