string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/21/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 17 września 2004w sprawie dożywiania dzieciNa podstawie art. 48 ust. 4 i 5 i art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm. /

Uchwała nr XVI/21/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 17 września 2004


w sprawie dożywiania dzieci

Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 i art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm. /


Rada Gminy w Rogowie
                                                
ustala  co następuje

§ 1

Postanawia się dożywiać dzieci w formie jednego gorącego posiłku , mieszkających na terenie Gminy Rogowo uczących się w  szkołach podstawowych i gimnazjum , jak również dzieci spoza terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenie Gminy Rogowo 

§ 2

Pomocą wymienioną  w § 1 objęte będą wszystkie dzieci bez względu na wysokość dochodu
członków rodziny

§ 3

Pomoc w formie posiłku będzie świadczona
w okresach       od        01.01. każdego roku        do          31.03. każdego roku
                       od        01.10. każdego roku        do          31.12. każdego roku

§ 4

Traci moc uchwałą Rady Gminy w Rogowie Nr XXVII/32/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. 

§ 5

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku .
 
 
                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                 Rady Gminy w Rogowie
                                                                                                       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XVI/21/2004 (37kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 września 2004, 10:10:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 września 2004, 10:24:02)
Zmieniono: poprawiono formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3673