string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIV/46/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 13 września 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024.Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92)

Uchwała nr XIV/46/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 13 września 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr IX/4/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024, zmienioną Zarządzeniem Nr 27/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r., zmienia się:
1)    Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2016-2024 zgodnie                                z załącznikiem Nr 1.
§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (3834kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 października 2016, 13:21:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718