string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/22/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 maja 2016w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r poz.446) w związku z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r. poz.163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1607, poz. 1830, poz. 1893, z 2016r. poz. 195 )

Uchwała nr XI/22/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 maja 2016


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r poz.446) w związku z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r. poz.163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1607, poz. 1830, poz. 1893, z 2016r. poz. 195 )


Rada Gminy Rogowo  uchwala, co następuje :                   

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za  2015r.  w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik (357kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2016, 08:58:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2016, 09:00:34)
Zmieniono: dodano załacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581