string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/21/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 maja 2016w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)

Uchwała nr XI/21/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 maja 2016


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195)


uchwala się, co następuje:

§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rogowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015 rok Rada Gminy Rogowo zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uzasadnienie (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2016, 08:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562