string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VIII/19/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2003w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo w ramach Związku Gmin Rypińskicl do realizacji inwestycji pt. „Program Regionalny Systemu Gospodark Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich".Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z2001 r Nr 142,poz.l591 zpóźn.zm./

Uchwała nr VIII/19/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003


w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo w ramach Związku Gmin Rypińskicl do realizacji inwestycji pt. „Program Regionalny Systemu Gospodark Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich".

Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z2001 r Nr 142,poz.l591 zpóźn.zm./


 

 

 

Rada   Gminy

uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Wyraża zgodę na przystąpienie gminy Rogowo do realizacji w ramach Związki Gmin Rypińskich do inwestycji pt. „Program Regionalny Systemu Gospodark Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich".

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik do pobrania Uchwała Nr VIII/19/03 (15kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:43:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3200