string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr V/7/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 27 maja 2015w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogowo na lata 2015-2025.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594,z 2013 poz.645 i poz.1318,z 2014 poz.379 i poz.1072)

Uchwała nr V/7/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 maja 2015


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogowo na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594,z 2013 poz.645 i poz.1318,z 2014 poz.379 i poz.1072)


Rada Gminy  Rogowo  uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Rogowo na lata 2015-2025 stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Strategia rozwoju Gminy Rogowo na lata 2015-2025 (2593kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2015, 13:52:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1060