string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr V/10/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 27 maja 2015w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r. poz.163 )

Uchwała nr V/10/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 maja 2015


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r. poz.163 )


Rada Gminy Rogowo  uchwala, co następuje :                   

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za  2014r.  w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (353kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2015, 13:34:36)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2015, 13:38:22)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1058