string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr IV/4/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 25 marca 2015w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr IV/4/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 marca 2015


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)


Rada Gminy Rogowo uchwala, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie
      gminy na 2016 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uzasadnienie (124kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2015, 09:12:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864