string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr IV/3/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 25 marca 2015w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r, poz. 379 i poz. 1072)

Uchwała nr IV/3/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 marca 2015


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r, poz. 379 i poz. 1072)


uchwala się , co następuje :
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Rogowo na rok 2015
      w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik (78kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2015, 09:03:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839