Uchwała nr VI/10/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 29 kwietnia 2003w sprawie : wyłonienia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, póz 1591 z późn.zm.) w związku z art. 45 ust. l pkt 2 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U.Nr 91, póz 408 z późn.zm.) na wniosek Starosty Rypińskiego

Uchwała nr VI/10/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 kwietnia 2003


w sprawie : wyłonienia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, póz 1591 z późn.zm.) w związku z art. 45 ust. l pkt 2 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U.Nr 91, póz 408 z późn.zm.) na wniosek Starosty Rypińskiego


 

 

 

Rada Gminy

uchwala, co następuje :

 

§1

 

Wskazać Panią Barbarę Nowakowską zamieszkałą w Rogowie Jako

przedstawiciela Gminy Rogowo w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik do pobrania Uchwała Nr VI/10/2003 (15kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:09:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:11:49)
Zmieniono: poprawiono datę "uchwała nr"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3599