Uchwała nr XXV/51/2013Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938.)

Uchwała nr XXV/51/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938.)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XX/1/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 10/13 i Nr 12/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 22/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXI/19/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 25/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXII/36/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 40/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXIII/41/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 46/13 Wójta Gminy Rogowo z  dnia 30 września 2013 r., Uchwałą Nr XXIV/46/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 49/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 16.459.481 zł zwiększa się do kwoty 16.497.387 zł, z tego:
1)    dochody bieżące z kwoty 15.803.475 zł zwiększa się do kwoty 15.841.381 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)    W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 18.421.606 zł zwiększa się do kwoty 18.459.512 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3)    W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 14.314.419 zł zwiększa się do kwoty 14.352.891 zł.
4)    W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 4.107.187 zł zmniejsza się do kwoty 4.106.621 zł.
5)    W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2,4  do uchwały Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (117kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (321kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 grudnia 2013, 12:01:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427