Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Rogowo oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów...
rejestr zmian informacji

poprawiono link
Data: 2022-04-21 12:46:44
Autor: Mariusz Gębicki
poprawionmo link
Data: 2022-04-21 12:43:13
Autor: Mariusz Gębicki
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »