Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

S T U D I U M UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROGOWO
rejestr zmian informacji

zaktualizowano
Data: 2020-09-22 12:47:54
Autor: Mariusz Gębicki
poprawiono literówkęw nazwie
Data: 2020-09-22 12:47:39
Autor: Mariusz Gębicki
dodano pliki uzupełniające ekofizjografię
Data: 2020-07-16 08:54:38
Autor: Mariusz Gębicki
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »