Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.POKL.ZP-1/2013. Dwa jednodniowe wyjazdy integracyjne realizowane w ramach projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie p.n.„Lepsze Jutro”
rejestr zmian informacji

Przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniej
Data: 2016-05-13 11:25:18
Autor: Mariusz Gębicki
Przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniej
Data: 2016-05-13 11:24:42
Autor: Mariusz Gębicki
dodano informację o wyborze oferty
Data: 2013-07-29 12:49:51
Autor: Mariusz Gębicki
zmiany w treści zapytania - dodano plik
Data: 2013-07-19 05:38:21
Autor: Mariusz Gębicki
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »