Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2013 r.
rejestr zmian informacji

dodano informację o udzieleniu zamówienia
Data: 2013-06-25 12:21:40
Autor: Mariusz Gębicki
dodano informację o wyborze oferty
Data: 2013-06-13 07:05:35
Autor: Mariusz Gębicki
dodano modyfikację Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2013-06-05 14:12:13
Autor: Mariusz Gębicki
poprawiono etykietę
Data: 2013-05-29 15:16:04
Autor: Mariusz Gębicki
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »