Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 13 (z 13)

Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455
rejestr zmian informacji

dodano informację o udzieleniu zamówienia
Data: 2013-05-13 11:20:40
Autor: Mariusz Gębicki
dodano informację o wyborze oferty
Data: 2013-05-03 15:43:33
Autor: Mariusz Gębicki
dodano wyjaśnienia do SIWZ nr 3
Data: 2013-04-19 11:06:55
Autor: Mariusz Gębicki
dodano wyjaśnienie nr 2 SIWZ
Data: 2013-04-16 11:20:02
Autor: Mariusz Gębicki
dodano wyjaśnienia treści do SIWZ
Data: 2013-04-11 22:02:27
Autor: Mariusz Gębicki
poprawiono nr załącznika nr 12
Data: 2013-04-06 17:34:16
Autor: Mariusz Gębicki
poprawiono nr załącznika nr 12
Data: 2013-04-06 17:34:07
Autor: Mariusz Gębicki
dodano zal 18
Data: 2013-04-06 17:32:04
Autor: Mariusz Gębicki
etykieta
Data: 2013-04-06 17:15:27
Autor: Mariusz Gębicki
etykieta
Data: 2013-04-06 17:15:02
Autor: Mariusz Gębicki
etykieta
Data: 2013-04-06 17:11:47
Autor: Mariusz Gębicki
etykieta
Data: 2013-04-06 16:59:33
Autor: Mariusz Gębicki
poprawiono etykiete
Data: 2013-04-06 16:42:36
Autor: Mariusz Gębicki
Zmiany o pozycjach 1 - 13 (z 13)

powrót do informacji »