Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
rejestr zmian informacji

dodano informację o udzieleniu zamówienia
Data: 2012-08-10 09:14:10
Autor: Mariusz Gębicki
dodano informację o wyborze oferty
Data: 2012-07-30 09:01:46
Autor: Mariusz Gębicki
dodano zmianę Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2012-07-16 18:47:02
Autor: Mariusz Gębicki
dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 2012-07-13 12:10:14
Autor: Mariusz Gębicki
dodano zmianę SIWZ
Data: 2012-07-13 04:53:01
Autor: Mariusz Gębicki
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »