Inf. w/s wydanej decyzji SKO we W-ku dotyczącej dec. o środo. uwar. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech bud.inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ewid. 85 ob. 0004 Charszewo, gm. Rog11.01.2022

Inf. w/s wydanej decyzji SKO we W-ku dotyczącej dec. o środo. uwar. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech bud.inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ewid. 85 ob. 0004 Charszewo, gm. Rog

11.01.2022

Plik do pobrania Inf. w/s wydanej decyzji SKO we W-ku dotyczącej dec. o środo. uwar. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech bud.inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ewid. 85 ob. 0004 Charszewo, gm. Rog (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 stycznia 2022)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 stycznia 2022, 08:33:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70