Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 338) starsze obwieszczenia »Wyd. dec. 'Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008 Huta Chojno, działki nr 154/7, 154/8, 155/1 ...

11.04.2022

Wyd. dec. 'Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008 Huta Chojno, działki nr 154/7, 154/8, 155/1 ...W sprawie wydania decyzji... Budowa el.fotowoltaicznej wraz z inf. towarzyszącą składającej się z farmy fotowol. o cał.j łącznej mocy farmy do 2,4 MW zlokalizowanej w gminie Rogowo, powiat rypiński, działki nr 309 wniosk. uz. Kartę Informacyjn

11.04.2022

W sprawie wydania decyzji... Budowa el.fotowoltaicznej wraz z inf. towarzyszącą składającej się z farmy fotowol. o cał.j łącznej mocy farmy do 2,4 MW zlokalizowanej w gminie Rogowo, powiat rypiński, działki nr 309 wniosk. uz. Kartę InformacyjnW sprawie wydania dec. o środ. uwar. dla nast. plan. przed.: Budowie instalacji fotowoltaicznej WAYKA ENERGY PV3 na działce nr 54/6 obręb 0014 w miejscowości Narty gmina Rogowo, wnioskodawca uzupełnił Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia

11.04.2022

W sprawie wydania dec. o środ. uwar. dla nast. plan. przed.: Budowie instalacji fotowoltaicznej WAYKA ENERGY PV3 na działce nr 54/6 obręb 0014 w miejscowości Narty gmina Rogowo, wnioskodawca uzupełnił Kartę Informacyjną PrzedsięwzięciaObwieszczenia Wójta Gminy Chrostkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...Budowa farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 124/4, obręb Stary Kobrzyniec, gm. Rogowo

01.04.2022

Obwieszczenia Wójta Gminy Chrostkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...Budowa farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 124/4, obręb Stary Kobrzyniec, gm. RogowoZAWIADOMIENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie.W sprawie wydania decyzji o środ. uwar. dla następującego planowanego przedsięwzięcia: Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce o nr ew. nr

31.03.2022

ZAWIADOMIENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie.W sprawie wydania decyzji o środ. uwar. dla następującego planowanego przedsięwzięcia: Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce o nr ew. nrW sprawie wydania decyzji...Bud. elektrowni fotowolt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej w gminie Rogowo, ..., działki nr 64 i 99 obręb Borowo.

31.03.2022

W sprawie wydania decyzji...Bud. elektrowni fotowolt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej w gminie Rogowo, ..., działki nr 64 i 99 obręb Borowo.Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2022 r. z wniesionym odwołaniem o decyzji ...Budowa rurociągu Gdański-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

31.03.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2022 r. z wniesionym odwołaniem o decyzji ...Budowa rurociągu Gdański-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.Zawiadomienie końcowe. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Cho

29.03.2022

Zawiadomienie końcowe. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta ChoZawiadomienie końcowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Czumsk Duży, gm. Rogowo, nr dział

29.03.2022

Zawiadomienie końcowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Czumsk Duży, gm. Rogowo, nr działObwieszczenie Wójta Gminy Rogowo o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej ... do Rady Gminy Rogowo zarządzonych na dzień 29 maja 2022 roku.

29.03.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej ... do Rady Gminy Rogowo zarządzonych na dzień 29 maja 2022 roku.Wójt Gminy Rogowo zawiadamia,że w związku z toczącym się postępowaniem ...celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr 9, 10/3, 10/4, 10/5, obręb Rogowo, gmina Rogowo zebr

24.03.2022

Wójt Gminy Rogowo zawiadamia,że w związku z toczącym się postępowaniem ...celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr 9, 10/3, 10/4, 10/5, obręb Rogowo, gmina Rogowo zebrObwieszczenie w/s wydania decyzji Budowa farmy fotowoltaicznej PV Lasoty o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 318 obręb 011 Lasoty, gmina Rogowo, wnioskodawca uzupełnił Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia

23.03.2022

Obwieszczenie w/s wydania decyzji Budowa farmy fotowoltaicznej PV Lasoty o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 318 obręb 011 Lasoty, gmina Rogowo, wnioskodawca uzupełnił Kartę Informacyjną PrzedsięwzięciaObwieszczenia o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu zaskarżonej decyzji ...Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gmina Rogowo.

18.03.2022

Obwieszczenia o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu zaskarżonej decyzji ...Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gmina Rogowo.Wnioskodawca uzupełnił raport ...w sprawie wydania decyzji ...„eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008 Huta Chojno, działki nr 154/7,

16.03.2022

Wnioskodawca uzupełnił raport ...w sprawie wydania decyzji ...„eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008 Huta Chojno, działki nr 154/7,Wydana decyzja - Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii w obrębie Czumsk Duży, gmina Rogowo, nr działek ewidencyjnych:74; 76, 77; 78/1; 78/2; 79/4

15.03.2022

Wydana decyzja - Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii w obrębie Czumsk Duży, gmina Rogowo, nr działek ewidencyjnych:74; 76, 77; 78/1; 78/2; 79/4Zawiadomienie o wyd. w dniu 14.03.2022 roku decyzji Og.6733.1.2022 o ust. lok. inw.i celu pub. dla przed. inw.polegającego na bud. linii kab. wraz z szaf. pomiarowymi, na ter. działek nr 56/2, 51, 52/8, 52/7, 52/9, 52/10, 52/11, obręb Huta, gmina Rogow

14.03.2022

Zawiadomienie o wyd. w dniu 14.03.2022 roku decyzji Og.6733.1.2022 o ust. lok. inw.i celu pub. dla przed. inw.polegającego na bud. linii kab. wraz z szaf. pomiarowymi, na ter. działek nr 56/2, 51, 52/8, 52/7, 52/9, 52/10, 52/11, obręb Huta, gmina RogowObw. Wójta Gminy Rypin w sprawie wyd. dec. o środ. uwarun. dla inw. Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastr. CEDROB S.A.- inwestor przedstawił r

08.03.2022

Obw. Wójta Gminy Rypin w sprawie wyd. dec. o środ. uwarun. dla inw. Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastr. CEDROB S.A.- inwestor przedstawił rZawiadomien o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia: Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w s

03.03.2022

Zawiadomien o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia: Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w sObwieszczenie Wójta Gminy Rogowo -

25.02.2022

Uchylić decyzję ostateczną .... Umorzyć ....Zawiadomienie końcowe ...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Czumsk Duży, gm. Rogowo, nr działek ew. 74; 76; 77; 78/2; 79/4; 78/1, na wniosek GreePoland PV Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 43/17, 08-110

24.02.2022

Zawiadomienie końcowe ...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Czumsk Duży, gm. Rogowo, nr działek ew. 74; 76; 77; 78/2; 79/4; 78/1, na wniosek GreePoland PV Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 43/17, 08-110« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 338) starsze obwieszczenia »