Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 619) starsze obwieszczenia »Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w miejscowości Pręczki. - zakończenie postępowania

31.10.2023

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w miejscowości Pręczki. - zakończenie postępowaniaWójt Gminy Rogowo informuje o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” nr ew. 146/4 obrębie 00

27.10.2023

Wójt Gminy Rogowo informuje o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” nr ew. 146/4 obrębie 00Dot. inf. o wszczęciu postępowania znak: Og.6730.166.2023, w sprawie ustalenia war. zabudowy dla inw. polegającej na bud. budynku mieszkalnego jed., w gminie Rogowo na działce nr ewid. 3/18, w miejscowości Świeżawy, gm. Rogowo, powiat rypiński, ..

23.10.2023

Dot. inf. o wszczęciu postępowania znak: Og.6730.166.2023, w sprawie ustalenia war. zabudowy dla inw. polegającej na bud. budynku mieszkalnego jed., w gminie Rogowo na działce nr ewid. 3/18, w miejscowości Świeżawy, gm. Rogowo, powiat rypiński, ..Dot. inf. o wszcz. post. znak: Og.6730.161.2023, w spawie ust.a warunków zab. dla inwest, polegającej na zmianie sposobu użyt. bud. świetlicy wiejskiej na bud. mieszkalny jed., w gminie Rogowo na działek nr ewid. 261 i 453, w miej. Czumsk Duży, ...

23.10.2023

Dot. inf. o wszcz. post. znak: Og.6730.161.2023, w spawie ust.a warunków zab. dla inwest, polegającej na zmianie sposobu użyt. bud. świetlicy wiejskiej na bud. mieszkalny jed., w gminie Rogowo na działek nr ewid. 261 i 453, w miej. Czumsk Duży, ...Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w miejscowości Pręczki. - ponowne wystąpienie o opinię

17.10.2023

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w miejscowości Pręczki. - ponowne wystąpienie o opinięUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek o numerach ewidencyjnych 11/3, 30/3, 31/9, 31/11, 33/3, 35/3, obręb Nadróż, gmina Rogowo

13.10.2023

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek o numerach ewidencyjnych 11/3, 30/3, 31/9, 31/11, 33/3, 35/3, obręb Nadróż, gmina RogowoZawiadomienie w sprawie ...dowodów w sprawie wniosku dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 13 w Nadrożu , dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzynastu budynków.

12.10.2023

Zawiadomienie w sprawie ...dowodów w sprawie wniosku dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 13 w Nadrożu , dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzynastu budynków.Informacja o wszcz. postępowania znak: Og.6730.150.2023, w sprawie ...na budowie dwóch budynków inwentarsko - składowych w gminie Rogowo na działkach nr 154/3, 154/4, w miejscowości Nowy Kobrzyniec, gm. Rogowo, powiat rypiński, województwo kuj.-p

11.10.2023

Informacja o wszcz. postępowania znak: Og.6730.150.2023, w sprawie ...na budowie dwóch budynków inwentarsko - składowych w gminie Rogowo na działkach nr 154/3, 154/4, w miejscowości Nowy Kobrzyniec, gm. Rogowo, powiat rypiński, województwo kuj.-p„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo”. - ponowne wystąpienie o opinię

11.10.2023

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo”. - ponowne wystąpienie o opinięRozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży - Szczerby Etap I - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji

06.10.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży - Szczerby Etap I - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzjiUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina Rogowo

04.10.2023

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina RogowoProjekt uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw w sprawie konsultacji społecznych

04.10.2023

Projekt uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw w sprawie konsultacji społecznychRozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby - sprostowanie

03.10.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby - sprostownie„Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe”

27.09.2023

„Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe”Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina Rogowo

12.09.2023

Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina RogowoInwestycja celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo;

11.09.2023

Inwestycja celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo;Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDTOB S.A.” - obwieszczenie SKO

11.09.2023

Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDTOB S.A.” - obwieszczenie SKOBudowa bud. inwent. – chlewni ...na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński

08.09.2023

Budowa bud. inwent. – chlewni ...na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypińskiUstalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/23 położonej w obrębie Charszewo, gm. Rogowo

06.09.2023

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/23 położonej w obrębie Charszewo, gm. RogowoRozbudow drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe

04.09.2023

Rozbudow drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 619) starsze obwieszczenia »