Zaproszenie na sesję 30.10.202324.10.2023

Zaproszenie na sesję 30.10.2023

24.10.2023

Rogowo, dnia 24 października 2023 r.

Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 r.  o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LIX sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

    1. Sprawy organizacyjne :
        a) otwarcie obrad  LIX sesji i stwierdzenie quorum,
        b) przyjęcie porządku obrad,
        c) przyjęcie protokołu z  LVII sesji,
        d) przyjęcie protokołu z  LVIII sesji.
    2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
    3. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
    4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
    5. Informacja w sprawie podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz
        praca społecznie użyteczna, a także opinia prezesa sądu rejonowego.
    6. Podjęcie uchwał:
        a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok;
        b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
            lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
            warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
        c) w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Rojewo i utworzenia
            Sołectwa
        Lisiny jako jednostki pomocniczej  Gminy Rogowo
    7. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
    8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
    9. Zakończenie obrad sesji.      


Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (24 października 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 października 2023, 14:51:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216