Wójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 13...ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rogowo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania działań patriotycznych w 2023 08.09.2023

Wójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 13...ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rogowo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania działań patriotycznych w 2023

08.09.2023

Wójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rogowo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania działań patriotycznych w 2023 roku.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (8 września 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 września 2023, 14:09:45)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (11 września 2023, 09:32:54)
Zmieniono: dodano wzór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465