Zaproszenie na sesję 24.10.202221.10.2022

Zaproszenie na sesję 24.10.2022

21.10.2022


Rogowo, dnia 19 października 2022 r.Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zawiadamiam, że w dniu 24 października 2022 r.  
o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XLIII sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad XLIII sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.
3. Sprawy organizacyjne:
   a) stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4.   Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
5.   Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
6.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
7.   Informacja w sprawie podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz
      praca społecznie użyteczna, a także opinia prezesa sądu rejonowego.
8.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.
9.   Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
11. Zakończenie obrad sesji.      


Przewodniczący Rady Gminy
Mare Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (21 października 2022)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 października 2022, 12:22:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205