Zaproszenie na sesję 28.10.202125.10.2021

Zaproszenie na sesję 28.10.2021

25.10.2021

Rogowo, 25.10.2021 r. 

Mieszkańcy Gminy Rogowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam, że w dniu 28 października 2021 roku, o godzinie 10:00  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Rogowo, z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne:

   a) otwarcie obrad  XXXI sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z XXX sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.

3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez Przewodniczącego
        Rady Gminy Rogowo oraz radnych Rady Gminy Rogowo.

4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez pracowników
        samorządowych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

6. Podjęcie uchwał:

   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
   b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania 
        z zakresu pomocy społecznej,
   c) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż na lata 2021-2026.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zakończenie obrad XXXI sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (25 października 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 października 2021, 08:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159