Zaproszenie na sesję 25.08.202118.08.2021

Zaproszenie na sesję 25.08.2021

18.08.2021

Rogowo, 18.08.2021 r. 

        
Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2021 roku, o godzinie 10:00  
w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XXIX sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad  XXIX sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.

3. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych 
        Rady Gminy Rogowo,
c) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2021/2022.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.

5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

6. Zakończenie obrad XXIX sesji.      


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (18 sierpnia 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 sierpnia 2021, 13:12:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107