Zaproszenie na sesję 28.07.202123.07.2021

Zaproszenie na sesję 28.07.2021

23.07.2021

Szanowni Państwo,


informuję, iż 28 lipca 2021 roku, o godzinie 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  XXVIII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  XXVII sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Pożegnanie pracowników Urzędu Gminy odchodzących na emeryturę. 
4. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
b) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo,
c) zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rogowo nr XXII/10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo,
d) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Nadrożu,
e) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Kosiorach,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Brzeszczkach Dużych,
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Rogówku,
h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2021-2025,
i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rogowo na lata 2021-2025.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad XXVIII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (23 lipca 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 lipca 2021, 09:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50