Zaproszenie na sesję 14.01.202111.01.2021

Zaproszenie na sesję 14.01.2021

11.01.2021

Rogowo, dnia 11.01.2021 r. 
  
Pan(i) 
  
Mieszkańcy Gminy Rogowo 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713, 1378)  zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2021 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się nadzwyczajna XXIII sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo
z następującym porządkiem obrad:

Sprawy organizacyjne :
- otwarcie obrad  XXIII sesji i stwierdzenie quorum, 
- przyjęcie porządku obrad, 
- przyjęcie protokołu z  XXII sesji.

Podjęcie uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 

Zakończenie obrad sesji.     

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rogowo (11 stycznia 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 stycznia 2021, 17:14:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 stycznia 2021, 18:14:12)
Zmieniono: poprawiono formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151