Zaproszenie na sesję 30.12.202018.12.2020

Zaproszenie na sesję 30.12.2020

18.12.2020

Pan(i)
Mieszkańcy Gminy


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713, 1378)  zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2020 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XXII sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad: 
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  XXII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  XXI sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
                na lata 2020-2030.
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2021-2030.
d) w sprawie budżetu na 2021 r.
e) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”
                realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
                Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.      

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającym z nich ograniczeniem zgromadzeń publicznych, zachęcamy Państwa do oglądania transmisji sesji  Rady Gminy Rogowo za pośrednictwem strony www.rogowo.pl 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rogowo (18 grudnia 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2020, 10:21:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163