Zaproszenie na sesję 19.05.202012.05.2020

Zaproszenie na sesję 19.05.2020

12.05.2020


Rogowo, dnia 12.05.2020r


Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r  poz. 713)  zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020 r.  o godz. 10.00  na sali narad Urzędu Gminy  w Rogowie odbędzie się   XVI  sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XVI sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XV sesji
2. Podjęcie uchwał :
  a) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo
        w roku 2020,
b) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
        bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2020 rok 
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
4. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
5. Zakończenie obrad sesji.      


Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rogowo (12 maja 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 maja 2020, 09:18:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266