Strona główna   >  Aktualności

Wymiana linii napowietrznej GPZ Rypin – Lasoty st. Nr 109 – 115 na linię kablową 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 L – 613 m w gm. Rogowo i w gm. Skrwilno ...

23.01.2017

                                                                            Rogowo, dnia  23 stycznia 2017 roku
WÓJT GMINY ROGOWO
Og.6733.8.2016

  O B W I E S C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 23 stycznia 2017 roku na wniosek ELGREEN CENTRUM SP. Z O. O. ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Rypin – Lasoty st. Nr 109 – 115 na linię kablową 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 L – 613 m w gm. Rogowo i w  gm. Skrwilno, na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 3066 i 350  obręb 0025 Szczerby, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 3114 obręb 0005 Czumsk Duży, jednostka ewidencyjna Rogowo i na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 331/1 obręb 0019 Urszulewo, jednostka ewidencyjna Skrwilno.     
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515 w poniedziałki, środy, czwartki, w godzinach 715 – 1615 we wtorki oraz w godzinach 715 – 1415 w piątki.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Szczerbach
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Czumsku Dużym
4.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skrwilno
5.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urszulewie
6.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl


Wytworzył: Bogumiła Zrębska z-ca wójta (23 stycznia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2017, 19:05:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij