string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LX/363/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2023w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,poz. 572,poz.1463 i poz. 1688) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uchwała nr LX/363/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2023


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,poz. 572,poz.1463 i poz. 1688) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)


Plik do pobrania LX/363/2023 + załączniki (386kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (26 grudnia 2023, 07:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258