Budowia farmy wiatrowej o łącznej mocy 1,2 MW, przewidzianej do realizacji na nieruchomości położonej w Borowie, gmina Rogowo, oznaczonej nr ewidencyjnym 11

                                                                            Rogowo, dnia 18 czerwca 2009 roku
Og.7624-2/2009

                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

                                           W ó j t  G m i n y  R o g o w o


Podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem Pani Kamili Bigos, zam. Toruń – w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1,2 MW, przewidzianej do realizacji na nieruchomości położonej w Borowie, gmina Rogowo, oznaczonej nr ewidencyjnym 11”

sporządzony został Raport o oddziaływaniu na środowisko.

Raport wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rogowo, w Referacie Ogólnym, pokój nr 16.

Ponadto treść Raportu zamieszczona jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rogowo.pl
W związku z powyższym informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z tym dokumentem oraz składania w w/w sprawie uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, to jest do dnia 13 lipca 2009 roku.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.
W w/w referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: budownictwo@rogowo.pl
Strony postępowania zostają powiadomione w sposób publicznego ogłoszenia przez obwieszczenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo i Sołectwa Borowo, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie www.bip.rogowo.pl

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej widomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na stronie www.bip.rogowo.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w miejscowości Borowo na okres od 19 czerwca do 13 lipca 2009 roku. 


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (18 czerwca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 czerwca 2009, 14:33:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij