o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... droga ... Rogowo - Brzeszczki Duże

O b w i e s z c z e n i e

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Wójt Gminy Rogowo zawiadamia, że :
W dniu 31 grudnia 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże, w km 2+200 do km 3+200 na działkach o nr ewidencyjnych:
W miejscowości  Brzeszczki Duże; 58; 84/1; 85/2; 86/2; 87/1; 89/1; 90/1; 91/1; 96/5; 97/1; 98/1; 100/1; 101/1; 102/1; 103/1; 104/1; 105/1;106/; 107/1; 108/1; 109/1; 110/1; 111/1; 112/1; 113/1; 114/1; 115/1; 116/1; 117/1; 118/1; 121/1; 123/1; 124/1; 125/1; 30/1; 31/3; 32/1; 33/1; 34/1; 35/1; 36/1; 39/1; 41/1; 42/1; 43/1; 44/1; 45/1; 46/4; 46/6; 46/8; 47/1; 48/1; 49/1; 50/1; 51/9; 51/5; 51/7; 52/1; 53/1; 52/2; 54/1; 55/1; 56/1, gmina Rogowo.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 
                                                                                        Wójt Gminy Rogowo
                                                                                        Barbara Nowakowska
Otrzymują:
1. Inwestor
2. BIP Urzędu Gminy Rogowo
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa    Brzeszczki Duże
5. a/a

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (2 stycznia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 stycznia 2009, 13:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1667