Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie drogi gminnej nr 120512C, Rogowo – Nadróż w miejscowości R

                                                                           Rogowo, dnia 17 listopada 2008 roku
Og.7624-7/2008

O B W I E S Z C Z E N I E

                Wójt Gminy Rogowo na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie drogi gminnej nr 120512C, Rogowo – Nadróż w miejscowości Rogowo i Huta, w km od 0+000 do 2+360, na działkach o nr ewidencyjnych:

- w miejscowości  Rogowo : 130; 135; 98; 53; 133/5; 132/1; 131/1; 129/1; 128/1; 105/1; 96/1; 3075/25; 3075/30; 3075/24; 100/5; 62/2; 3075/29; 3075/23; 3075/27; 59/2; 56/1; 3075/21; 22/1; 54/1; 21/1; 52/1; 51/1; 4/1;

- w miejscowości Huta : 178; 210/1; 208/1; 206/2; 203/1; 201/1; 199/2; 197/2; 195/1; 177/1; 193/2; 192/1; 191/1; 190/1; 187/3; 149/1; 133/1; 131/1; 183/1; 181/1,  położonych w gminie Rogowo.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek  Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 53 POŚ  organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisami art. 31 POŚ przysługuje „każdemu”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 informuję, iż dane o:

- wniosku, zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust. 6 POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Rogowo i dostępny  jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.
Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16 w terminie  21 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

   1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo
   2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
   3. Zamieszczenie jego treści na tablicy  ogłoszeń Sołectwa  Huta
   4. Zamieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rogowo.

                                                                                  Wójt Gminy
                                                                           Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 listopada 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 listopada 2008, 07:24:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1934