Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00.

Rogowo, dnia 14.09.2016 r.
Og.6220.4.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony w postępowaniu,

wszczętym na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin   
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

że
wydana została przez Wójta Gminy Rogowo
decyzja z dnia 14 września 2016 r. znak: Og.6220.4.2016
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:


Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
  1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 331 (dr pow) miejscowość (obręb)
         Rogowo; nr 324/16 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 328/1 miejscowość (obręb)
         Rogowo; nr 336/4 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 338/1 miejscowość (obręb)
         Rogowo; nr 329/1 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 350/1 miejscowość (obręb) Rogowo;
         nr 330/1 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 157 (dr pow) miejscowość (obręb) Świeżawy;
         nr 55 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 54/3 miejscowość (obręb) Sosnowo; nr
         156/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 147/1 miejscowość (obręb) Sosnowo;
         nr 150/1 miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 156/3 (dr pow) miejscowość (obręb)
         Sosnowo; nr 156/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo.
Połączenia (skrzyżowania) z innymi drogami powiatowymi, gminnymi i publicznymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi mogą nastąpić w obrębie działek:
  1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 390/1 (dr pow) miejscowość (obręb)
         Rogowo; nr 390/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 492 (dr gm) miejscowość
         (obręb) Rogowo; nr 455 (dr doj) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 139/1 (dr pow)
         miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 139/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.

a/a AC
                


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (14 września 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 września 2016, 08:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij