Og.6733.4.2016 - wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN kV w m. Huta Chojno, gm. Rogowo i w m. Chojno, gm. Chrostkowo

                                                                                  Rogowo, dnia  27 czerwca 2016 roku
WÓJT GMINY ROGOWO

Og.6733.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23 czerwca 2016 roku na wniosek Energa – Operator SA Oddział w Toruniu, ul.  Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN kV w m.  Huta Chojno, gm. Rogowo i w m. Chojno, gm. Chrostkowo, na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi  93; 92; 53; 71  obręb 0008 Huta Chojno, jednostka ewidencyjna Rogowo i na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 9; 128; 134; 143; 332; 328; 327/2; 329; 330 obręb 0002 Chojno, jednostka ewidencyjna Chrostkowo.     

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515 w poniedziałki, środy, czwartki, w godzinach 715 – 1615 we wtorki oraz w godzinach 715 – 1415 w piątki.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Hucie Chojno
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrostkowo
4.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Chojnie
5.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 czerwca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lipca 2016, 08:14:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij