Postępowanie w sprawie wydania decyzji ... „Wykonanie dokumentacji projektowej na zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN RS Charszewo – Likiec pomiędzy ST Rogowo 8, a Rogowo 9” ...

                                                                                  Rogowo, dnia 24 marca 2016 roku
WÓJT GMINY ROGOWO
Og.6733.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24 marca 2016 roku na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO „TELTOR-POL PÓŁNOC”S.A. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, ODDZIAŁ W TORUNIU, ul. Bema 128, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na remont linii napowietrznej  w ramach projektu pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN RS Charszewo – Likiec pomiędzy ST Rogowo  8, a Rogowo 9”,  przewidzianej do realizacji, na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi  77/3; 78/1; 120/3; 105/2; 96/2; 80/2; 48/2  obręb 0018 Rogowo: 258/7; 258/8 obręb 0007  Huta: 158/1 obręb 0026 Świeżawy: 10/3  obręb 0002 Brzeszczki Duże,   gmina Rogowo.    
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 7.15 – 15.15 w poniedziałki, środy, czwartki, w godzinach 7.15 – 16.15 we wtorki oraz w godzinach 7.15 – 14.15 w piątki.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Rogowie
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Hucie
4.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Świeżawy
5.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Brzeszczkach Dużych
6.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 marca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 marca 2016, 07:32:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij