ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV z rozłącznikiem ...

                                                                                Rogowo, dnia  17 grudnia  2013 roku


Og.6733.4.2013


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku; poz. 647)

z a w i a d a m i a m

że w dniu  25 listopada 2013 roku na wniosek  Pana Stanisława Sławkowskiego – P.U.H. TECHMET, ul. Tulipanowa 14, 87-600 Lipno, działającego w imieniu  Energa-Operator S., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Rypin  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na    budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej STS 20/160, budowie linii kablowej niskiego napięcia,   na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. działek:    60; 56; 51/2; 52/7; 52/8 obręb: Rogówko, gmina Rogowo.  
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogówko
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl
   

Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 grudnia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2013, 10:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij