Og.6733.7.2012 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowie odcinka linii napowietrznej SN-15kV

Rogowo, dnia 28 listopada 2012 roku

Og.6733.7.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m

że w dniu 28 listopada 2012 roku na wniosek Pana  Andrzeja Plucińskiego, działającego w imieniu ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Rypinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowie odcinka linii napowietrznej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN.0,4 kV, budowie linii kablowej nN. 0,4kV ze złączmi kablowymi typu ZK na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi  78/2; 77; 70/12; 70/19; 70/11; 70/10; 70/18; 70/9; 70/17; 70/8; 70/18; 70/7; 70/15; 70/6; 70/14; 70/5; 70/13; 70/20,  położonymi w Charszewie, gmina Rogowo.    
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Charszewo
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 listopada 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 listopada 2012, 14:03:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij