Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowe NN zasilającej domki letniskowe w miejscowości Ruda, gmina Rogowo.

                                                                                  Rogowo, dnia 6 września 2012 roku

Og.6733.4.2012


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 6 września 2012 roku na wniosek Pana Tomasza Górskiego, działającego w imieniu ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Rypinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowe NN zasilającej domki letniskowe w miejscowości Ruda, gmina Rogowo. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewidencyjny24/4; 3146/11; 24/13; 24/12; 24/11; 24/10; 24/8; 24/5; 24/6; 24/7; 105/2; 97; 98; 105/3; 3146/12; 48/4 obręb Ruda.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ruda
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie  www.bip.rogowo.pl


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (6 września 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 września 2012, 11:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 891

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij