Określenie wysokości podatku rolnego na 2007 rok.

Uchwała  Nr  II/12/06 
R a d y  G m i n y   R o g o w o
z dnia 06 grudnia 2006 r .

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(  Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6.  ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006rr Nr 136, poz 969 z późn.zmianami ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów 2006r  ( M.P.Nr 74, poz.745 )

R a d a   G m i n y 
uchwala, co następuje :

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r
 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r
 ( M.P.Nr 74, poz.745 ) obniża z  kwoty 35,52 zł za 1 kwintal do kwoty 25 zł za 1 kwintal.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek rolny na 2007 rok (33kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (6 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 13:57:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1864