Budowa kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczki-Kowalki-Rypin o długości 12 km.     Ogólny koszt około 3 000 000 zł. Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Złożony wniosek o środki przedakcesyjne zweryfikowany pozytywnie. Oczekujemy na promesę.

_____________________________________________________________________________________

   Po otrzymaniu promesy wyłoniono w przetargu wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski za kwotę 1.769.112,79 zł.

Inwestycja ma być zakończona do 30 listopada 2004 roku.

_____________________________________________________________________________________

    Zakończono budowę kanalizacji ściekowej. Komisja dokonała odbioru zadania. Zgodnie z zawartą umową uregulowano należność w wysokości 1.769.112,79 wobec wykonawcy. W dniu 7 stycznia 2005 roku złożono dokumentację wraz z wnioskiem o płatność.

_____________________________________________________________________________________

W dniu 5 maja 2005 roku otrzymaliśmy zwrot środków w wysokości 1.203.293,62 zł z funduszy unijnych z programu "SAPARD".

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 listopada 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 listopada 2003, 11:35:05)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (9 maja 2005, 15:03:33)
Zmieniono: dodano informację o zwrocie środków.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3188